Mua code -

Danh sách ứng dụng | Bấm để lấy số

Tin nhắn sẽ tự động xuất hiện, bạn không cần tải lại trang

# Name APP Phone Code Trạng thái Mua lúc
Chú ý: Sim live dưới 1h sẽ thuê lại được, Lịch sử sẽ được tự động xóa hàng ngày chỉ show lại số đã thuê thành công ở mục Lịch sử mua code
Không lấy dạng scan số điện thoại quá nhiều 1 lần sẽ bị -money ko hoàn trả, cần trọng trong khi dùng API